Forum und email

ImagickPixelIterator::getIteratorRow

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixelIterator::getIteratorRow — Returns the current pixel iterator row

Description

int ImagickPixelIterator::getIteratorRow ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the current pixel iterator row.

Parameters

Return values

Returns the integer offset of the row, throwing ImagickPixelIteratorException on error.