Forum und email

ImagickPixelIterator::getNextIteratorRow

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixelIterator::getNextIteratorRow — Returns the next row of the pixel iterator

Description

array ImagickPixelIterator::getNextIteratorRow ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the next row as an array of pixel wands from the pixel iterator.

Parameters

Return values

Returns ana row as an array of ImagickPixel objects, throwing ImagickPixelIteratorException on error.