Forum und email

ImagickPixelIterator::getPreviousIteratorRow

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixelIterator::getPreviousIteratorRow — Returns the previous row

Description

array ImagickPixelIterator::getPreviousIteratorRow ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns the previous row as an array of pixel wands from the pixel iterator.

Parameters

Return values

Returns the previous row as an array of ImagickPixelWand objects from the ImagickPixelIterator, throwing ImagickPixelIteratorException on error.