Forum und email

ImagickPixelIterator::newPixelIterator

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixelIterator::newPixelIterator — Returns a new pixel iterator

Description

bool ImagickPixelIterator::newPixelIterator ( Imagick $wand )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns a new pixel iterator.

Parameters

Return values

Returns TRUE on success. Throwing ImagickPixelIteratorException.