Forum und email

ImagickPixelIterator::newPixelRegionIterator

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixelIterator::newPixelRegionIterator — Returns a new pixel iterator

Description

bool ImagickPixelIterator::newPixelRegionIterator ( Imagick $wand , int $x , int $y , int $columns , int $rows )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Returns a new pixel iterator.

Parameters

wand

x

y

columns

rows

Return values

Returns a new ImagickPixelIterator on success; on failure, throws ImagickPixelIteratorException.