Forum und email

ImagickPixelIterator::resetIterator

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixelIterator::resetIterator — Resets the pixel iterator

Description

bool ImagickPixelIterator::resetIterator ( void )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Resets the pixel iterator. Use it in conjunction with ImagickPixelIterator::getNextIteratorRow() to iterate over all the pixels in a pixel container.

Parameters

Return values

Returns TRUE on success.