Forum und email

ImagickPixelIterator::setIteratorRow

(No version information available, might be only in CVS)

ImagickPixelIterator::setIteratorRow — Set the pixel iterator row

Description

bool ImagickPixelIterator::setIteratorRow ( int $row )
Warning

Tämä on toistaiseksi dokumentoimaton funktio; ainoastaan parametrilistaus on saatavilla.

Warning

Varoitus! Tämä funktio on EKSPERIMENTAALINEN. Tämän funktion ominaisuudet, käyttäytyminen, parametrit ja nimi voivat muuttua varoituksetta seuraavissa PHP versioissa.

Set the pixel iterator row.

Parameters

row

Return values

Returns TRUE on success.