Forum und email

lchown

(PHP 5 >= 5.1.2)

lchown — Changes user ownership of symlink

Description

bool lchown ( string $filename , mixed $user )

Attempts to change the owner of the symlink filename to user user .

Only the superuser may change the owner of a symlink.

Parameters

filename

Path to the file.

user

User name or number.

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.

Notes

Note: Tämä functio ei toimi etätiedostojen kanssa koska tarkasteltavan tiedoston täytyy olla saatavilla palvelimen tiedostojärjestelmän kautta.

Note: Kun safe mode on käytössä, PHP tarkistaa onko käsiteltävien tiedostojen/hakemistojen UID sama kuin ajettavalla skriptillä.