Forum und email

lchgrp

(PHP 5 >= 5.1.2)

lchgrp — Changes group ownership of symlink

Description

bool lchgrp ( string $filename , mixed $group )

Attempts to change the group of the symlink filename to group .

Only the superuser may change the group of a symlink arbitrarily; other users may change the group of a symlink to any group of which that user is a member.

Parameters

filename

Path to the symlink.

group

The group specified by name or number.

Return values

Palauttaa TRUE onnistuessaan, muutoin FALSE.

Notes

Note: Tämä functio ei toimi etätiedostojen kanssa koska tarkasteltavan tiedoston täytyy olla saatavilla palvelimen tiedostojärjestelmän kautta.

Note: Kun safe mode on käytössä, PHP tarkistaa onko käsiteltävien tiedostojen/hakemistojen UID sama kuin ajettavalla skriptillä.