Forum und email
call_user_method_array

call_user_method_array

(PHP 4 >= 4.0.5, PHP 5)

call_user_method_array --  Wywołuje metodę użytkownika zadaną z tablicą parametrów [przestarzałe]

Opis

mixed call_user_method_array ( string nazwa_metody, object &obiekt, array tabparam )

Ostrzeżenie

Funkcja call_user_method_array() jest przestarzała od PHP 4.1.0, zamiast niej użyj funkcji call_user_func_array() posługując się składnią array(&$obiekt, "nazwa_metody").

Wywołuje metodę nazwaną nazwa_metody z obiektu obiekt zdefiniowanego przez użytkownika, używając parametrów z tabparam.

Patrz także: call_user_func_array() i call_user_func().