Forum und email
dbplus_chdir

dbplus_chdir

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_chdir -- Get/Set database virtual current directory

Description

string dbplus_chdir ( [string newdir] )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

dbplus_chdir() will change the virtual current directory where relation files will be looked for by dbplus_open(). dbplus_chdir() will return the absolute path of the current directory. Calling dbplus_chdir() without giving any newdir may be used to query the current working directory.