Forum und email
dbplus_aql

dbplus_aql

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_aql -- Perform AQL query

Description

resource dbplus_aql ( string query [, string server [, string dbpath]] )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

dbplus_aql() will execute an AQL query on the given server and dbpath.

On success it will return a relation handle. The result data may be fetched from this relation by calling dbplus_next() and dbplus_current(). Other relation access functions will not work on a result relation.

Further information on the AQL A... Query Language is provided in the original db++ manual.