Forum und email
dbplus_next

dbplus_next

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_next -- Get next tuple from relation

Description

int dbplus_next ( resource relation, array &tuple )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

dbplus_curr() will read the data for the next tuple for the given relation, will make it the current tuple and will pass it back as an associative array in tuple.

The function will return zero (aka. DBPLUS_ERR_NOERR) on success or a db++ error code on failure. See dbplus_errcode() or the introduction to this chapter for more information on db++ error codes.

See also dbplus_first(), dbplus_curr(), dbplus_prev(), and dbplus_last().