Forum und email
dbplus_curr

dbplus_curr

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_curr -- Get current tuple from relation

Description

int dbplus_curr ( resource relation, array &tuple )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

dbplus_curr() will read the data for the current tuple for the given relation and will pass it back as an associative array in tuple.

The function will return zero (aka. DBPLUS_ERR_NOERR) on success or a db++ error code on failure. See dbplus_errcode() or the introduction to this chapter for more information on db++ error codes.

See also dbplus_first(), dbplus_prev(), dbplus_next(), and dbplus_last().