Forum und email
dbplus_last

dbplus_last

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_last -- Get last tuple from relation

Description

int dbplus_last ( resource relation, array &tuple )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

dbplus_curr() will read the data for the last tuple for the given relation, make it the current tuple and pass it back as an associative array in tuple.

The function will return zero (aka. DBPLUS_ERR_NOERR) on success or a db++ error code on failure. See dbplus_errcode() or the introduction to this chapter for more information on db++ error codes.

See also dbplus_first(), dbplus_curr(), dbplus_prev(), and dbplus_next().