Forum und email
dbplus_lockrel

dbplus_lockrel

(no version information, might be only in CVS)

dbplus_lockrel -- Request write lock on relation

Description

int dbplus_lockrel ( resource relation )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

dbplus_lockrel() will request a write lock on the given relation. Other clients may still query the relation, but can't alter it while it is locked.