Forum und email
dbplus_errcode

dbplus_errcode

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_errcode --  Get error string for given errorcode or last error

Description

string dbplus_errcode ( [int errno] )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

dbplus_errcode() returns a cleartext error string for the error code passed as errno of for the result code of the last db++ operation if no parameter is given.