Forum und email
dbplus_add

dbplus_add

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_add -- Add a tuple to a relation

Description

int dbplus_add ( resource relation, array tuple )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

This function will add a tuple to a relation. The tuple data is an array of attribute/value pairs to be inserted into the given relation. After successful execution the tuple array will contain the complete data of the newly created tuple, including all implicitly set domain fields like sequences.

The function will return zero (aka. DBPLUS_ERR_NOERR) on success or a db++ error code on failure. See dbplus_errcode() or the introduction to this chapter for more information on db++ error codes.