Forum und email
dbplus_flush

dbplus_flush

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_flush -- Flush all changes made on a relation

Description

int dbplus_flush ( resource relation )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

dbplus_flush() will write all changes applied to relation since the last flush to disk.

The function will return zero (aka. DBPLUS_ERR_NOERR) on success or a db++ error code on failure. See dbplus_errcode() or the introduction to this chapter for more information on db++ error codes.