Forum und email
dbplus_restorepos

dbplus_restorepos

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_restorepos -- Restore position

Description

int dbplus_restorepos ( resource relation, array tuple )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.