Forum und email
dbplus_rkeys

dbplus_rkeys

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_rkeys -- Specify new primary key for a relation

Description

mixed dbplus_rkeys ( resource relation, mixed domlist )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

dbplus_rkeys() will replace the current primary key for relation with the combination of domains specified by domlist.

domlist may be passed as a single domain name string or as an array of domain names.

Returns resource on success or DBPLUS_ERR_UNKNOWN on failure.