Forum und email
dbplus_unlockrel

dbplus_unlockrel

(4.1.0 - 4.2.3 only, PECL)

dbplus_unlockrel -- Give up write lock on relation

Description

int dbplus_unlockrel ( resource relation )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

dbplus_unlockrel() will release a write lock previously obtained by dbplus_lockrel().