Forum und email
get_class_vars

get_class_vars

(PHP 4, PHP 5)

get_class_vars --  Zwraca tablicę domyślnych właściwości klasy

Opis

array get_class_vars ( string nazwa_klasy )

Funkcja ta zwróci tablicę asocjacyjną domyślnych publicznych właściwości klasy. Elementy wynikowej tablicy są w formie nazwa_właściwości => wartość

Notatka: W PHP w wersjach do 4.2.0 niezainicjalizowane zmienne klasy nie będą raportowane przez funkcję get_class_vars().

Przykład 1. Przykład użycia get_class_vars()

<?php

class mojaklasa {

    var
$zm1; // ta nie ma domyślnej wartości...
    
var $zm2 = "xyz";
    var
$zm3 = 100;
    
private $zm4; // PHP 5

    // konstruktor
    
function mojaklasa() {
        
// zmieńmy trochę właściwości
        
$this->zm1 = "foo";
        
$this->zm2 = "bar";
        return
true;
    }

}

$moja_klasa = new mojaklasa();

$wlasciwosci_klasy = get_class_vars(get_class($moja_klasa));

foreach (
$wlasciwosci_klasy as $nazwa => $wartosc) {
    echo
"$nazwa : $wartosc\n";
}

?>

Powyższy przykład wyświetli:

// Przed PHP 4.2.0
zm2 : xyz
zm3 : 100

// PHP 4.2.0 i późniejsze wersje
zm1 :
zm2 : xyz
zm3 : 100

Patrz także: get_class_methods(), get_object_vars()