Forum und email
get_object_vars

get_object_vars

(PHP 4, PHP 5)

get_object_vars -- Zwraca tablicę asocjacyjną właściwości obiektu

Opis

array get_object_vars ( object obiekt )

Funkcja ta zwraca tablicę asocjacyjną zdfiniowanych właściwości określonego obiektu obiekt.

Notatka: W wersjach PHP wcześniejszych niż 4.2.0, jeżeli zmienne zadeklarowane w klasie której obiekt jest egzemplarzem, nie mają przypisanej wartości, to te nie będą zwrócone w tablicy. W wersjach późniejszych tablica będzie zawierała klucz z przypisaną wartością NULL.

Przykład 1. Przykład użycia get_object_vars()

<?php
class Punkt2D {
    var
$x, $y;
    var
$opis;

    function
Punkt2D($x, $y) {
        
$this->x = $x;
        
$this->y = $y;
    }

    function
ustawOpis($opis) {
        
$this->opis = $opis;
    }

    function
pobierzPunkt() {
        return array(
"x" => $this->x,
                     
"y" => $this->y,
                     
"opis" => $this->opis);
    }
}

// "$opis" jest zadeklarowany lecz niezdefiniowany
$p1 = new Punkt2D(1.233, 3.445);
print_r(get_object_vars($p1));

$p1->ustawOpis("punkt #1");
print_r(get_object_vars($p1));

?>

Powyższy przykład wyświetli:

Array
 (
   [x] => 1.233
   [y] => 3.445
   [label] =>
 )

 Array
 (
   [x] => 1.233
   [y] => 3.445
   [opis] => punkt #1
 )

Patrz także: get_class_methods(), get_class_vars().