Forum und email
get_declared_interfaces

get_declared_interfaces

(PHP 5)

get_declared_interfaces -- Returns an array of all declared interfaces

Opis

array get_declared_interfaces ( void )

Gets the declared interfaces.

Zwracane wartości

Returns an array of the names of the declared interfaces in the current script.

Przykłady

Przykład 1. get_declared_interfaces() example

<?php
print_r
(get_declared_interfaces());
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Array
(
  [0] => Traversable
  [1] => IteratorAggregate
  [2] => Iterator
  [3] => ArrayAccess
  [4] => reflector
  [5] => RecursiveIterator
  [6] => SeekableIterator
)