Forum und email
get_declared_classes

get_declared_classes

(PHP 4, PHP 5)

get_declared_classes -- Zwraca tablicę z nazwami zdefiniowanych klas

Opis

array get_declared_classes ( void )

Funkcja ta zwraca tablicę nazw klas zdefiniowanych w bieżącym skrypcie.

Notatka: W PHP 4.0.1pl2, zwracane są trzy dodatkowe klasy na początku tablicy: stdClass (zdefiniowana w Zend/zend.c), OverloadedTestClass (zdefiniowana w ext/standard/basic_functions.c) oraz Directory (zdfiniowana w ext/standard/dir.c).

Warto zauważyć, że zależnie od tego jakie biblioteki zostały dodane do PHP, mogą pojawić się dodatkowe klasy. To znaczy, że nie będzie można zdefiniować własnych klas używając tych nazw. Istnieje lista predefiniowanych klas w sekcji Predefined Classes w dodatkach.

Przykład 1. get_declared_classes() przykład

<?php
  print_r
(get_declared_classes());
  
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

Array 
 ( 
   [0] => stdClass 
   [1] => __PHP_Incomplete_Class 
   [2] => Directory 
 )

Patrz także: class_exists() i get_declared_interfaces().