Forum und email
ming_useswfversion

ming_useswfversion

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

ming_useswfversion -- Sets the SWF version

Opis

void ming_useswfversion ( int version )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Zwracane wartości

Żadna wartość nie jest zwracana.