Forum und email
session_id

session_id

(PHP 4, PHP 5)

session_id -- Pobierz i/lub ustaw identyfikator bieżącej sesji

Opis

string session_id ( [string id] )

Funkcja session_id() jest używana do pobierania i ustawiania identyfikatora dla bieżącej sesji.

Do pobrania nazwy i identyfikatora bieżącej sesji moża być użyta także stała SID, która zawiera string odpowiedni do dodawania go do URLi. Przeczytaj także rozdział Obsługa sesji

Parametry

id

Jeśli podany został parametr id, zostanie on użyty do zmiany identyfikatora bieżącej sesji. Przy takim użyciu session_id() musi być wywołane przed session_start(). Zależnie od funkcji obsługi sesji, nie wszystkie znaki są dozwolone wewnątrz identyfikatora sesji. Na przykład, funkcje obsługi sesji oparte na plikach pozwalają tylko na znaki z przedziału a-z, A-Z i 0-9.

Notatka: Używając ciasteczek sesyjnych, podanie parametru id funkcji session_id() spowoduje wysłanie nowego ciasteczka przy wywołaniu funkcji session_start(), niezależnie od tego czy bieżący identyfikator sesji jest identyczny z tym, który ma być ustawiony.

Zwracane wartości

session_id() zwraca identyfikator bieżącej sesji lub pusty ciąg ("") jeśli nie ma bieżącej sesji (nie istnieje bieżący identyfikator sesji).