Forum und email
stats_dens_normal

stats_dens_normal

(PECL)

stats_dens_normal -- Not documented

Opis

float stats_dens_normal ( float x, float ave, float stdev )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

x

Its description

ave

Its description

stdev

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity