Forum und email
stats_dens_pmf_binomial

stats_dens_pmf_binomial

(PECL)

stats_dens_pmf_binomial -- Not documented

Opis

float stats_dens_pmf_binomial ( float x, float n, float pi )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

x

Its description

n

Its description

pi

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity