Forum und email
stats_dens_pmf_hypergeometric

stats_dens_pmf_hypergeometric

(PECL)

stats_dens_pmf_hypergeometric -- 

Opis

float stats_dens_pmf_hypergeometric ( float n1, float n2, float N1, float N2 )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

n1

Its description

n2

Its description

N1

Its description

N2

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity