Forum und email
stats_rand_get_seeds

stats_rand_get_seeds

(no version information, might be only in CVS)

stats_rand_get_seeds -- Not documented

Opis

array stats_rand_get_seeds ( void )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity