Forum und email
stats_rand_phrase_to_seeds

stats_rand_phrase_to_seeds

(PECL)

stats_rand_phrase_to_seeds -- generate two seeds for the RGN random number generator

Opis

array stats_rand_phrase_to_seeds ( string phrase )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

phrase

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity