Forum und email
stats_stat_percentile

stats_stat_percentile

(PECL)

stats_stat_percentile -- Not documented

Opis

float stats_stat_percentile ( float df, float xnonc )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

df

Its description

xnonc

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity