Forum und email
stats_stat_powersum

stats_stat_powersum

(PECL)

stats_stat_powersum -- Not documented

Opis

float stats_stat_powersum ( array arr, float power )

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest obecnie nieudokumentowana, dostępna jest jedynie lista jej argumentów.

Parametry

arr

Its description

power

Its description

Zwracane wartości

What the function returns, first on success, then on failure. See also the &return.success; entity