Forum und email
time_sleep_until

time_sleep_until

(PHP 5 >= 5.1.0RC1)

time_sleep_until --  Make the script sleep until the specified time

Opis

bool time_sleep_until ( float timestamp )

Makes the script sleep until the specified timestamp.

Parametry

timestamp

The timestamp when the script should wake.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku sukcesu, FALSE w przypadku porażki.

Błędy/Wyjątki

If the specified timestamp is in the past, this function will generate a E_WARNING.

Przykłady

Przykład 1. A time_sleep_until() example

<?php

//returns false and generates a warning
var_dump(time_sleep_until(time()-1));

// may only work on faster computers, will sleep up to 0.2 seconds
var_dump(time_sleep_until(time()+0.2));

?>

Notatki

Notatka: All signals will be delivered after the script wakes up.

Notatka: Ta funkcja nie jest dostępna na platformie Windows.