Forum und email

Cum se citeşte definiţia unei funcţii (prototipul)

Fiecare funcţie din manual este documentată pentru referinţă rapidă. Ştiind cum se citeşte şi se interpretează textul va face studierea PHP mult mai facilă. În loc să se bazeze pe exemple sau pe 'tăiere/inserare', oricine ar trebui să ştie cum să citească definiţiile funcţiilor (prototipurile). Să începem:

Notă: Condiţie esenţială: Cunoştinţe de bază a tipurilor Cu toate că PHP este un limbaj liber tipizat, este important de a avea cunoştinţe de bază a tipurilor deoarece ele au o însemnătate importantă.

Definiţiile functiilor ne spun ce tip de valoare este întoarsă. Să folosim definiţia pentru strlen() ca primul nostru exemplu:

strlen

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)
strlen -- Obţine lungimea şirului de caractere

Descrierea
int strlen ( string $string )

Întoarce lungimea şirului dat de caractere.

Explicaţia unei definiţii a funcţiei
Partea Descrierea
strlen Numele funcţiei.
(PHP 3, PHP 4, PHP 5) strlen() este prezentă în toate versiunile PHP 3, PHP 4 şi PHP 5
int Tipul valorii, pe care această funcţie o întoarce, care este integer (adică lungimea şirului de caractere măsurată în numere).
( string $string ) Primul (şi în cazul dat unicul) parametru/argument pentru această funcţie este numit string , şi este de tipul string.

Am putea rescrie definiţia funcţiei anterioare într-o formă generică:

   tipul întors  numele funcţiei  ( tipul parametrului  numele parametrului )

Multe funcţii preiau parametri multipli, cum ar fi in_array(). Prototipul său este după cum urmează:

  
   bool in_array ( mixed $needle, array $haystack [, bool $strict])

Ce înseamnă aceasta? in_array() întoarce o valoare boolean, TRUE în cazul succesului (dacă needle a fost găsit în haystack ), sau FALSE în cazul eşecului (dacă needle nu a fost găsit în haystack ). Primul parametru este numit needle şi el poate fi de mai multe tipuri diferite, de aceea îl numim "mixed". Acest needle mixt (ceea ce căutăm) poate fi o valoare scalară (string, integer, sau float), sau un array. haystack (masivul în care efectuăm căutarea) este al doilea parametru. Al treilea parametru opţional este numit strict . Toţi parametrii opţionali se găsesc între [ astfel de paranteze ]. Mmanual afirmă că parametrul strict are valoarea implicită boolean FALSE. Vedeţi pagina manualului referitoare la fiecare funcţie pentru detalii despre cum ea funcţionează.

Există funcţii cu informaţie mai complexă despre versiunea PHP. Să luăm html_entity_decode() ca exemplu:

Există funcţii cu informaţie mai complexă despre versiunea PHP. Să luăm html_entity_decode() ca exemplu:

  
(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

Aceasta înseamnă că această funcţie nu a fost disponibilă în PHP 3, şi este disponibilă numai începând cu versiunea PHP 4.3.0.