Forum und email

ifx_blobinfile_mode

(No version information available, might be only in CVS)

ifx_blobinfile_mode — Set the default blob mode for all select queries

Descrierea

bool ifx_blobinfile_mode ( int $mode )

Set the default blob mode for all select queries.

Parametri

mode

Mode "0" means save Byte-Blobs in memory, and mode "1" means save Byte-Blobs in a file.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.