Forum und email

ifx_byteasvarchar

(No version information available, might be only in CVS)

ifx_byteasvarchar — Set the default byte mode

Descrierea

bool ifx_byteasvarchar ( int $mode )

Sets the default byte mode for all select-queries.

Parametri

mode

Mode "0" will return a blob id, and mode "1" will return a varchar with text content.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Vedeţi de asemenea