Forum und email

ifx_free_blob

(No version information available, might be only in CVS)

ifx_free_blob — Deletes the blob object

Descrierea

bool ifx_free_blob ( int $bid )

Deletes the blobobject for the given blob object-id.

Parametri

bid

The BLOB object id.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Vedeţi de asemenea