Forum und email

ifx_free_char

(No version information available, might be only in CVS)

ifx_free_char — Deletes the char object

Descrierea

bool ifx_free_char ( int $bid )

Deletes the charobject for the given char object-id.

Parametri

bid

The char object id.

Valorile întroarse

Întoarce valoarea TRUE în cazul succesului sau FALSE în cazul eşecului.

Vedeţi de asemenea