Forum und email

Cyrus IMAP administration Functions

Introducere

Notă: Această extensie nu este disponibilă pe platformele Windows.

Notă: Această extensie a fost transferată în repozitoriul » PECL şi nu mai este furnizată împreună cu PHP începând cu versiunea 5.0.0.

Instalarea

To enable Cyrus IMAP support and to use these functions you have to compile PHP with the --with-cyrus option.

Avertizare

Extensiile IMAP, recode, YAZ şi Cyrus nu pot fi utilizate împreună, deoarece ele utilizează acelaşi simbol intern.

Tipurile resurselor

This extension defines a Cyrus IMAP connection identifier returned by cyrus_connect().

Constante predefinite

Constantele de mai jos sunt definite de această extensie şi vor fi disponibile doar dacă această extensie a fost compilată în interiorul PHP, sau a fost încărcată dinamic în timpul rulării.

CYRUS_CONN_NONSYNCLITERAL (integer)
CYRUS_CONN_INITIALRESPONSE (integer)
CYRUS_CALLBACK_NUMBERED (integer)
CYRUS_CALLBACK_NOLITERAL (integer)

Cuprins