Forum und email

addslashes

(PHP 4, PHP 5)

addslashes — Lägg till snedstreck i en sträng

Beskrivning

string addslashes ( string $str )

Returnerar en sträng med omvända snedstreck framför de tecken som behöver det vid t.ex. databasfrågor. Dessa tecken är som följer: enkelt citationstecken ('), citationstecken ("), omvänt snedstreck (\) och NUL (the NULL byte).

Note: magic_quotes_gpc har ON som standardvärde.

Se även stripslashes(), htmlspecialchars(), and quotemeta().