Forum und email

bin2hex

(PHP 4, PHP 5)

bin2hex — Konvertera binär data till hexadecimal

Beskrivning

string bin2hex ( string $str )

Returnerar en ASCII-sträng innehållande den hexadecimala motsvarigheten till str . Konverteringen utförs byte för byte med den s k 'high-nibblen' först. (Den första gruppen om 4 bitar.)

Se även pack() och unpack().