Forum und email

chr

(PHP 4, PHP 5)

chr — Returnerar ett specifikt tecken

Beskrivning

string chr ( int $ascii )

Returnerar en sträng innehållandes ett tecken som specificerats med dess ASCII -kod.

Example#1 chr()-exempel

$str .= chr(27); /* add an escape character at the end of $str */

/* Often this is more useful */

$str = sprintf("The string ends in escape: %c", 27);

Du kan hitta en ASCII-tabell här: » https://www.asciitable.com.

Den här funktionen kompletterar ord(). Se även sprintf() med en formateringssträng av %c.