Forum und email

chunk_split

(PHP 4, PHP 5)

chunk_split — Dela en sträng i mindre bitar

Beskrivning

string chunk_split ( string $body [, int $chunklen [, string $end ]] )

Kan användas för att dela en sträng i mindre bitar vilket t.ex. kan vara till nytta vid konvertering av utdatan från base64_encode så att den matchar RFC 2045. Funktionen lägger till end (standard är "\r\n") var chunklen bokstav (standard är 76). Orginalsträngen lämnas orörd och den modifierade strängen returneras.

Example#1 chunk_split() exempel

# format $data using RFC 2045 semantics

$new_string = chunk_split(base64_encode($data));

Se även explode(), split(), wordwrap() och » RFC 2045.