Forum und email
Konverzní filtry

Konverzní filtry

Podobně jako filtry string.*, také filtry convert.* provádějí akce odpovídající jejich názvům. Konverzní filtry byly přidány ve verzi PHP 5.0.0. Pro více informací o daném filtru se podívejte na manuálovou stránku odpovídající funkce.

convert.base64-encode a convert.base64-decode Použití těchto filtrů je ekvivalentní zpracování veškerých dat ze streamu funkcí base64_encode(), resp. base64_decode(). convert.base64-encode podporuje parametry poskytnuté jako asociativní pole. Pokud je dán parametr line-length, výstup base64 bude rozdělen do úseků o délce line-length znaků. Je-li dán parametr line-break-chars, každý úsek bude oddělen danými znaky. Tyto parametry mají stejný efekt jako použití base64_encode() s chunk_split().

Příklad O-5. convert.base64-encode & convert.base64-decode

<?php
$fp
= fopen('php://output', 'w');
stream_filter_append($fp, 'convert.base64-encode');
fwrite($fp, "This is a test.\n");
fclose($fp);
/* Vypíše:  VGhpcyBpcyBhIHRlc3QuCg==  */

$param = array('line-length' => 8, 'line-break-chars' => "\r\n");
$fp = fopen('php://output', 'w');
stream_filter_append($fp, 'convert.base64-encode', STREAM_FILTER_WRITE, $param);
fwrite($fp, "This is a test.\n");
fclose($fp);
/* Vypíše:  VGhpcyBp
          :  cyBhIHRl
          :  c3QuCg==  */

$fp = fopen('php://output', 'w');
stream_filter_append($fp, 'convert.base64-decode');
fwrite($fp, "VGhpcyBpcyBhIHRlc3QuCg==");
fclose($fp);
/* Vypíše:  This is a test.  */
?>

convert.quoted-printable-encode a convert.quoted-printable-decode Použití dekódovacího filtru je ekvivalentní zpracování veškerých dat ze streamu funkcí quoted_printable_decode(). Filtr convert.quoted-printable-encode nemá žádný funkční ekvivalent. convert.quoted-printable-encode podporuje parametry poskytnuté jako asociativní pole. K parametrům podporovaným filtrem convert.base64-encode, podporuje convert.quoted-printable-encode navíc boolovské argumenty binary a force-encode-first. convert.base64-decode podporuje pouze parametr line-break-chars jako pomůcku pro odstranění nadbytečných znaků v zakódovaných datech.

Příklad O-6. convert.quoted-printable-encode & convert.quoted-printable-decode

<?php
$fp
= fopen('php://output', 'w');
stream_filter_append($fp, 'convert.quoted-printable-encode');
fwrite($fp, "This is a test.\n");
/* Outputs:  =This is a test.=0A  */
?>