Forum und email
base64_decode

base64_decode

(PHP 3, PHP 4, PHP 5)

base64_decode -- Dekódovat data kódovaná pomocí MIME base64

Popis

string base64_decode ( string encoded_data )

base64_decode() dekóduje encoded_data a vrátí původní data. Vrácená data mohou být binární

Viz také: base64_encode(), RFC 2045 sekce 6.8.