Forum und email
apache_lookup_uri

apache_lookup_uri

(PHP 3 >= 3.0.4, PHP 4, PHP 5)

apache_lookup_uri --  Provádí částečný požadavek na zadanou URI a vrací všechno info o ní

Popis

object apache_lookup_uri ( string filename )

Tato funkce provádí částečný požadavek na URI. Jde jen tak daleko, aby získala všechny důležité informace o daném zdroji a vrací tyto informace ve třídě. Vlastnosti této třídy jsou:

status
the_request
status_line
method
content_type
handler
uri
filename
path_info
args
boundary
no_cache
no_local_copy
allowed
send_bodyct
bytes_sent
byterange
clength
unparsed_uri
mtime
request_time

Poznámka: apache_lookup_uri() pouze, pokud je PHP nainstalováno jako modul Apache.