Forum und email
apache_note

apache_note

(PHP 3 >= 3.0.2, PHP 4, PHP 5)

apache_note -- Získává a nastavuje poznámky požadavku u Apache.

Popis

string apache_note ( string note_name [, string note_value] )

apache_note() je funkce specifická pro Apache, která získává a nastavuje hodnoty v tabulce poznámek požadavku. Při volání s jedním argumentem vrací současnou hodnotu poznámky note_name. Při volání se dvěma argumenty nastavuje hodnotu poznámky note_name na note_value, a vrací předchozí hodnotu poznámky note_name.